ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 7302 ครั้ง ]

โรงเรียนบ้านดงแขวนจัดกิจกรรมการเปิดตลาด “อายุน้อย ร้อยร้าน” เป็นกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-09-11 09:54:48 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-03 14:23:46 ผู้เยี่ยมชม : 7 ครั้ง
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน นิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และห้องเรียนเด็กพิเศษ
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-25 10:53:36 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศน.ชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มานิเทศการจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณ และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-24 12:52:22 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน เข้านิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ระดับชั้นอนุบาล 2 , อนุบาล 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-24 12:40:41 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัท KING POWER จัดกิจกรรมแจกลูกฟุตบอล "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย"
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-20 14:38:19 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้อำเภอเมืองนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-19 08:34:44 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 โรงเรียนบ้านดงแขวน เข้าร่วมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-18 13:05:58 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
การบูรณาการการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยรุ่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-18 11:15:27 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ขยะพลาสติก ตามสมรรถนะกับการอนุรักษ์
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-13 14:15:43 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2563 1. กิจกรรมการเลือตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2020-08-12 20:23:36 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-11 14:38:14 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-11 13:06:35 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-08-10 10:37:47 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการป้องกันและละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี ปีงบประมาณ 2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-07 12:57:57 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ได้มามอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยคอก (มูลวัว) กล้าพันธุ์ผัก อาทิเช่น กระเพรา โหระพา มะเขือ พริกจันดา และมะละกอแขกดำ กากน้ำตาล เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ พด.2
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-06 15:24:55 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู ของนักเรียนชั้น อ.2 – ป.6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-06 13:34:22 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
นิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องเรียนเด็กพิเศษ ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2020-08-04 15:07:05 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-07-29 08:43:45 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2020-07-23 13:09:21 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ยจัดกิจกรรมนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2563
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2020-07-23 13:06:02 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
นิเทศก์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม DLTV
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-21 15:43:12 ผู้เยี่ยมชม : 39 ครั้ง
ขอขอบคุณายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะนำหน้ากากอนามัย "กาชาดพ้นภัย"มาแจกพวกเราชาวชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-21 12:23:41 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ขอขอบนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะ นำหน้ากากอนามัย "กาชาดพ้นภัย" มาแจกพวกเรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-21 12:08:10 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสำหรับการต่อยอดในการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดดอนยอ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-21 11:26:12 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-07-20 16:11:29 ผู้เยี่ยมชม : 49 ครั้ง
โครงการประชารัฐและ CONNEXT ED เปลี่ยนแปลงเป็น มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-20 10:54:16 ผู้เยี่ยมชม : 40 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-07-17 09:24:56 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
อบรมและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ อพ.สธ.-อบต.ชุมพล
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2020-07-17 09:16:32 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสต์ : วัดวังปลาจีด
เมื่อ : 2020-07-15 09:37:27 ผู้เยี่ยมชม : 50 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>