ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 10633 ครั้ง ]

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทุกเขต
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-16 11:04:36 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้โพสต์ :
เมื่อ : 2020-09-14 15:29:40 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-14 14:17:44 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ครูวิทยากรค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-12 10:57:08 ผู้เยี่ยมชม : 6 ครั้ง
การประชุมสัมมนา ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-12 10:55:53 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ"
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-08 15:49:30 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
การประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-08 09:52:59 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-08 09:51:41 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาผลครุภัณฑ์การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-03 11:47:08 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภาครัฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-03 10:30:14 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-09-02 10:25:05 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
รับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-27 10:43:37 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-25 09:31:53 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการตัดสิ้นผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-24 13:23:25 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การประชุมสัมมนาปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-19 10:59:42 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-18 14:16:16 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-18 09:40:29 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
กิจกรรม Big Cleanimg Day
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-13 13:49:45 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-13 13:18:59 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
การประชุม ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับเงินช่วยเหลือครูอาวุโส
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-11 11:12:35 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-11 11:01:26 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-10 13:57:50 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดกรองนักเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-10 08:42:05 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-10 08:38:52 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-07 11:01:45 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก (อกศจ.ฝ่ายบุคคล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-07 11:00:22 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ปฐมนิเทศพนักงานราชการที่บรรจุใหม่
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-07 10:58:38 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-05 09:53:52 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-05 09:36:33 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
การประชุม(Integrity and Transparency Assessment Online) ITA Online
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-08-05 09:26:15 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>